สถานการณ์การค้าออนไลน์ในเวียดนาม

ปัจจุบัน การค้าอิเล็กทรอนิกส์เวียดนามมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก โดยช่วงปี2016 ถึง 2020 นี้ถือเป็นระยะเวลาเจริญเติบโตที่ดีที่สุดของการค้าออนไลน์ในเวียดนาม ทั้งยังถูกคาดการณ์ว่า การค้าอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกันทางธุรกิจ (B2B:Business with Business)ของเวียดนามจะมีสัดส่วนร้อยละ 30 ของมูลค่าการนำเข้าและการส่งออกในปี2020

ที่น่าสนใจคือการค้าอิเล็กทรอนิกส์ไม่เพียงแต่มีอยู่ในเมืองใหญ่เท่านั้น หากยังกำลังขยายไปสู่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ปัจจุบันร้อยละ 75 ของส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ฮานอยและโฮจิมินห์ ส่วนร้อยละ 25 อยู่ในจังหวัดที่เหลือ ช่วง 9 เดือนแรกของปี2016 กรุงฮานอยมีเว็บไซต์ที่จดทะเบียนใหม่จำนวน 1,317 เว็บไซต์ ประกอบด้วยเว็บไซต์ขายของ 1,258 และเว็บไซต์เป็นตลาดแลกเปลี่ยนการค้าอิเล็กทรอนิกส์ 59 เว็บไซต์ ยอดการค้าปลีกออนไลน์ในฮานอยอยู่ที่ 1.04 พันล้านดอลลาร์ นางลาย เวียด แองห์ รองอธิบดี กรมการค้าอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีการสื่อสาร กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติมว่า ประชากรที่ใช้อินเทอร์เน็ตในเวียดนามประมาณ 50 ล้านคน และมีถึงร้อยละ 75 ที่เคยซื้อสินค้าออนไลน์ สำหรับแนวโน้มการใช้โซเชียลมีเดียในปี2015 ถึงปี2016 ชองชาวเวียดนาม เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีจำนวน 32 ล้านคนที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นประจำ คิดเป็นร้อยละ 36 ของประชากรทั้งประเทศ ในจำนวนนี้ผู้บริโภคมากกว่าร้อยละ 30 ใช้โซเชียลมีเดียประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้า ผู้ประกอบการมากกว่าร้อยละ 28 โฆษณาและขายสินค้า ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ และเว็บไซต์การค้าอิเล็กทรอนิกส์ร้อยละ 62 เชื่อมต่อเครือข่ายสังคม ส่วนใหญ่เป็นเฟสบุ๊ค (ร้อยละ 70) Google Plus (ร้อยละ 27) และ Twitter (ร้อยละ 18) แต่หากเปรียบเทียบกับประเทศในเอเชีย ยอดการค้าปลีกออนไลน์ของเวียดนาม ยังคงอยู่ในระดับต่ำเพียงแค่ 4 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่ประเทศจีนอยู่ที่ 617 พันล้านดอลลาร์, เกาหลีใต้ 39 พันล้านดอลลาร์ และอินเดียอยู่ที่ 14 พันล้านดอลลาร์ เพื่อเป็นการสนับสนุนการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางรัฐบาลเวียดนามจึงจัดทำเว็บไซต์ www.tuhaoviet.vn ขึ้นมา เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าและกระตุ้นการขายออนไลน์ในเวียดนามค่ะ

สำหรับผู้ประกอบการและลูกค้าท่านใดที่ต้องการส่งสินค้า หรือพัสดุต่าง ๆ ไปยังประเทศเวียดนาม สามารถสอบถามรายละเอียดและโปรโมชั่นการขนส่งในราคาสุดพิเศษได้จากทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งของเรา ที่หมายเลข 02-105-7777 นะคะ

อ้างอิงข้อมูลจาก: Vietnam Economic Times และ สคต.ฮานอย