ศักยภาพการพัฒนา ตลาดอาหารสุขภาพในประเทศจีน

แม้ตลาดอาหารเพื่อสุขภาพในประเทศจีนจะเพิ่งได้รับความนิยม แต่จากข้อมูลในช่วง 7 ปีที่ผ่านมาพบว่า มูลค่าการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคชาวจีนเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในอัตราการขยายตัวที่ค่อนข้างสูง อันเนื่องมาจากจากสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทำให้ผู้บริโภคชาวจีนเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพชีวิตและสุขภาพร่างกายของตนเอง โดยอาหารเพื่อสุขภาพที่จำหน่ายในตลาดจีนมีสองประเภทหลัก คือ 1) อาหารเพื่อสุขภาพที่มีส่วนประกอบจากพืชธรรมชาติ ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการปรับความสมดุลของร่างกายตามทฤษฎีแพทย์แผนจีน 2) อาหารเสริม เน้นคุณค่าทางโภชนาการเช่น วิตามินต่าง ๆ ที่มีสรรพคุณในการช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ต้านทานโรค ช่วยบรรเทาอาการเหนื่อยล้า เป็นต้น ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายในร้านขายยา ร้านจำหน่ายสินค้าเฉพาะ และห้างหรือซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่

สำหรับแนวโน้มและศักยภาพในการพัฒนาตลาดอาหารสุขภาพในประเทศจีนนั้น ถือว่ายังมีโอกาสอีกมาก เพราะจากการสำรวจผู้บริโภคชาวจีนที่เลือกซื้อสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพจำนวน 100 คนพบว่า มี 15 คน ที่นิยมอาหารเพื่อสุขภาพที่นำเข้าจากต่างประเทศเพราะเชื่อว่าสินค้ามีคุณภาพดีกว่าและมีความน่าเชื่อถือ  ในเขตเมืองใหญ่อาจเน้นไปที่ตลาดอาหารสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ และในส่วนของตลาดอาหารเสริมควรเน้นไปที่ ผู้บริโภควัยทางาน เนื่องจากการใช้ชีวิตที่เร่งรีบของคนยุคใหม่ทำให้ไม่มีเวลาพักผ่อน ไม่สามารถรับประทานอาหารที่มีสารอาหารได้เพียงพอค่ะ ทั้งนี้สินค้าอาหารสุขภาพที่นำเข้าจากต่างประเทศต้องได้รับการอนุญาตจากองค์การอาหารและยาของจีน (CFDA) ก่อน ปกติการตรวจสอบจะใช้ระยะเวลา 1-2 ปี ส่วนค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับประเภทและชนิดของสินค้าค่ะ

สำหรับผู้ประกอบการไทยที่เป็นรายเล็ก หากต้องการทดลองทำตลาดก่อนก็สามารถใช้ช่องทางการจำหน่ายผ่านทางอีคอมเมิร์ซได้ และเมื่อสินค้าเป็นที่นิยมของตลาดและมีตัวแทนจำหน่ายแล้ว ควรเข้ามาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ขอใบอนุญาตอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันสินค้าถูกละเมิดลิขสิทธิ์ค่ะ และหากท่านใดที่ต้องการส่งสินค้า หรือพัสดุภัณฑ์ต่าง ๆ ไปยังประเทศจีน ที่ SME SHIPPING เรามีบริการขนส่งสุดสะดวกราคาประหยัดไว้พร้อมบริการค่ะ ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเราได้ที่หมายเลข 02-105-7777 นะคะ

อ้างอิงข้อมูลจาก: สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเฉิงตู