อัพเดทสถานการณ์ข้าว ในตลาดเนเธอร์แลนด์

เนเธอร์แลนด์เป็นตลาดส่งออกข้าวอันดับที่ 4 ของไทยในสหภาพยุโรป และในส่วนของเนเธอร์แลนด์เอง ได้มีการนำเข้าสินค้าข้าวพิกัด H.S. 1006 มูลค่า 133.84 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากประเทศอินเดีย, ไทย, กัมพูชา, สเปน และปากีสถาน ตามลำดับ โดยประเทศเหล่านี้ส่งออกข้าวชนิดที่ต่างกันออกไป เช่น ข้าว Basmati, Pandan และข้าว Paella ทั้งนี้การนำเข้าข้าวของเนเธอร์แลนด์จากประเทศดังกล่าว ยกเว้นสเปนลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

โดยภาพรวมแล้วการนาเข้าของเนเธอร์แลนด์จากไทยมีมูลค่าลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 เป็นผลมาจากราคาข้าวของไทยที่ลดลง แต่ในเชิงปริมาณการนำเข้าถือว่ามีการขยายตัวเพิ่มขึ้น 1.83% ทั้งนี้สินค้าข้าวของไทยที่นำเข้ามายังเนเธอร์แลนด์ พบว่า สินค้าปลายข้าว ข้าวหัก เป็นสินค้าที่มีการขยายตัวมากที่สุด โดยมีการส่งออกมาที่เนเธอร์แลนด์เพิ่มมากขึ้น 74.59% อย่างไรก็ตามมูลค่าการนำเข้ามีเพียง 5 แสนเหรียญสหรัฐฯ เท่านั้น ขณะที่สินค้าข้าวประเภท Wholly Milled Long Grain Rice เป็นสินค้าที่มีมูลค่าการนำเข้ามากที่สุด รองลงมาคือประเภท Long Grain Husked Rice

ทั้งนี้สินค้าข้าวกว่าร้อยละ 90 จะถูกนำเข้ามาโดยผู้นำเข้าและกระจายสินค้า โดยมีการนำเข้ามาทั้งในรูปแบบเป็นกระสอบขนาดใหญ่ และในบรรจุภัณฑ์ขนาดต่าง ๆ ตั้งแต่ 1 – 20 กก. ทั้งนี้จากการสำรวจพบว่าแบรนด์ข้าวไทยในเนเธอร์แลนด์โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ จะมีจำหน่ายเฉพาะในซุปเปอร์มาร์เก็ต สินค้าเอเชีย เช่น Amazing Oriental, Wah Nam Hong หรือร้านขายของเอเชียขนาดเล็กที่เรียกเป็นภาษาท้องถิ่นว่าโตโก้ (Togo)

ในขณะที่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ เช่น Albert Heijn, Jumbo, Aldi, Lidl จะจำหน่ายข้าวหอมมะลิ (Pandan Rice) ในลักษณะ Private Brand และแบรนด์สินค้าของผู้จัดจำหน่ายในยุโรป โดยจะมีข้าวจากประเทศต่าง ๆ ให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อ ด้วยขนาดบรรจุที่นิยมคือน้อยกว่า 2 กก. เป็นต้นไป เนื่องจากเป็นขนาดที่ผู้บริโภคชาวดัตช์ซึ่งไม่ได้รับประทานข้าวเป็นอาหารหลักสามารถรับประทานได้หมดในการหุง 1 ครั้ง

นอกจากขายให้กับผู้บริโภคโดยตรงแล้ว การจำหน่ายให้กับลูกค้ากลุ่มร้านอาหารก็น่าสนใจไม่น้อย เพราะปัจจุบันมีร้านอาหารต่างชาติในประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นจำนวนมาก ทั้งร้านอาหารจีน อินโดนีเซีย ซูรินาเม ไทย เมดิเตอร์เรเนียน ญี่ปุ่น ฯลฯ ชาวดัตช์ในปัจจุบันจึงมีความคุ้นเคยกับการรับประทานข้าวมากขึ้น โดยมีการนาข้าวขาวเมล็ดยาวมาบริโภคร่วมกับอาหารท้องถิ่นประเภทปลา และไก่ สำหรับสินค้าข้าวไทยที่ถูกส่งให้กับลูกค้ากลุ่มร้านอาหารซึ่งส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารจีน จะเป็นข้าวขาวเมล็ดยาว (Long Grain Rice) เนื่องจากมีราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับข้าวชนิดอื่น ในส่วนของร้านอาหารไทยมีทั้งสั่งซื้อข้าวขาวเมล็ดยาว และข้าวหอมมะลิค่ะ

สำหรับผู้ประกอบการหรือลูกค้าบุคคลท่านใดที่ต้องการส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์ไปยังเนเธอร์แลนด์  สามารถติดต่อขอคำปรึกษาด้านการขนส่งและเลือกใช้บริการส่งไปต่างประเทศจากทีมผู้เชี่ยวชาญของเราได้ที่หมายเลข 02-105-7777 นะคะ

อ้างอิงข้อมูลจาก: World Trade Atlas และ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเฮก