จีน...หนึ่งโอกาสสำคัญ ของตลาดสินค้าเครื่องประดับ

จีนเป็นตลาดเครื่องประดับที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกเนื่องจากการมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง ความต้องการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยจึงเพิ่มขึ้นทั้งในเมืองหลักและเมืองรอง ปัจจุบันเครื่องประดับในตลาดจีน แบ่งเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย เครื่องประดับทำจากโลหะ (Metal Jewelry), เครื่องประดับทำจากหินมีค่า (Precious Stone Jewelry) และเครื่องประดับอื่น ๆ เช่น ดินเผา ไม้ ลวด หนัง งาช้าง เป็นต้น

กลุ่มผู้บริโภคเครื่องประดับในจีนที่สำคัญๆ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

  • กลุ่มคู่แต่งงาน: คาดว่าจะมีจำนวนต่อปีไม่ต่ำกว่า 10 ล้านคู่ ซึ่งในลูกค้ากลุ่มนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เครื่องประดับมีค่า เรียกว่าเป็นกลุ่มลูกค้าหลักเลยก็ได้ค่ะ
  • กลุ่มผู้ให้ของขวัญตามเทศกาล: ตรุษจีน วันวาเลนไทน์ วันเกิน และการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบต่าง ๆ
  • กลุ่มเด็ก: ตามธรรมเนียมจีนผู้ใหญ่นิยมให้ของขวัญเด็กเป็น ทองคำในรูปแบบกำไลมือ สร้อยคอ กำไลข้อเท้า เพื่ออวยพรให้มีสุขภาพดีและชีวิตที่มีความสุข
  • กลุ่มผู้ใหญ่: ซื้อเพื่อคุณค่าทางจิตใจและซื้อไว้เก็งกำไร

ในส่วนของช่องทางการจำหน่ายนั้น แบรนด์เครื่องประดับต่าง ๆ ใช้เทคนิคการจำหน่ายในหลายรูปแบบ เช่น เคาน์เตอร์ในห้างสรรพสินค้า ร้านในรูปแบบ Chain Store ในศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า ร้านที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า โดยส่วนใหญ่พฤติกรรมของชาวจีนนิยมเลือกซื้อเครื่องประดับจากเคาน์เตอร์ในห้างสรรพสินค้าช่วงวันหยุด สำหรับการจำหน่ายเครื่องประดับผ่านช่องทาง e-Commerce ถือว่ามีจำนวนมากขึ้นทั้งที่ขายผ่านทางเว็บไซต์ และเปิดร้านใน e-Market Place ที่มีชื่อเสียง เช่น www.tmall.com แต่ไม่เป็นที่นิยมมากนัก โดยตลาดจำหน่ายเครื่องประดับออนไลน์มีส่วนแบ่งการตลาดเพียงร้อยละ 5 เท่านั้น นอกจากนี้ก็มีกลยุทธ์ทางการตลาดอื่น ๆ เช่น การทำสมุดภาพ การทำคลิปวีดีโอ เรื่องสั้น การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า การจัดประชุมและงานวิชาการ เป็นต้น

สำหรับท่านใดที่ต้องการส่งเครื่องประดับหรือพัสดุภัณฑ์และเอกสารต่างๆไปยังประเทศจีน สามารถติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งของ SME SHIPPING ได้ที่หมายเลข 02-105-7777 นะคะ

อ้างอิงข้อมูลจาก: สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน