สถานการณ์ตลาดโทรศัพท์มือถือ ในประเทศสิงคโปร์

 จากผลสำรวจของบริษัทให้คำปรึกษา Deloitte ระบุว่า สิงคโปร์เป็นตลาดโทรศัพท์มือถือที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุดในโลก โดยประมาณ 1 ใน 4 ของสมาร์ทโฟนทั้งหมดในสิงคโปร์ มีการขายสู่ตลาดมือสอง และถึงแม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัว ส่งผลให้เศรษฐกิจสิงคโปร์ได้รับผลกระทบชะลอตัวด้วย แต่ตลาดโทรศัพท์มือถือในสิงคโปร์ยังคงมีความคึกคักอยู่โดยเฉพาะเมื่อมีโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ออกสู่ตลาดหรือใกล้เทศกาลคริสมาสต์ ปีใหม่ และตรุษจีน ซึ่งคาดว่า การจาหน่ายจะมีอัตราเพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่ากลุ่มผู้ใช้จะมีจานวนคงที่ก็ตาม

ในส่วนของส่วนแบ่งตลาดสมาร์ทโฟน พบว่าผู้ใช้ในสิงคโปร์นิยมแบรนด์ Samsung เป็นอันดับ 1 โดยในปี 2559 (มค.-ตค.) มูลค่าการค้าปลีกโดยรวมอยู่ที่ร้อยละ 32 รองลงมาได้แก่ Apple ซึ่งมีมูลค่าการค้าปลีกโดยรวมอยู่ที่ร้อยละ 31 ของยอดขายโทรศัพท์มือถือทั้งหมดในสิงคโปร์ อย่างไรก็ดี แบรนด์โทรศัพท์มือถือที่ผลิตจากจีน เช่น Xiaom, Huawei และ Oppo ได้รับความนิยมมากขึ้นในสิงคโปร์ เนื่องจากราคาคุ้มค่ากับสินค้า ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบกับแบรนด์ระดับกลางเช่น LG, HTC, และ Sony แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อแบรนด์ Samsung และ Apple ในส่วนของแบรนด์ Microsoft ซึ่งจัดอยู่ในโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนที่มีราคาถูก กลับได้รับความนิยมไม่มากนักในสิงคโปร์ ถึงแม้ว่าจะมีสินค้ารุ่นใหม่ๆออกมาสู่ตลาดอยู่เสมอก็ตาม

สำหรับปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคชาวสิงคโปร์นั้น  เกิดจากการที่บริษัทโทรคมนาคมในสิงคโปร์ทั้ง SingTel, M1 และ StarHub มีโปรโมชั่นให้ส่วนลดในการเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ทุก ๆ 2 ปี ทำให้ผู้ใช้งานสามารถซื้อสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่ในราคาที่ถูกกว่าราคาในท้องตลาดทั่วไป ซึ่งกลายเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการซื้อโทรศัพท์มือถือ นอกจากนี้ยังมีเรื่องพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือเข้ามาร่วมด้วย ได้แก่

1. นิยมการใช้ Smartphone รุ่นใหม่ล่าสุด โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นและวัยเริ่มทางาน ที่จะติดตามความเคลื่อนไหวและเปลี่ยนเครื่องใหม่อยู่เสมอ

2. การใช้ Smartphone เพื่อการศึกษา โดยเป็นเรื่องธรรมดาในโรงเรียนที่อาจารย์และนักเรียนติดต่อกันด้วย Application ต่างๆ เช่น WhatsApp

3. ผู้ใช้นิยมทำธุรกรรมการเงินทางออนไลน์โดยผ่าน Smartphone โดยเฉพาะ

และในกรณีที่ท่านต้องการส่งเอกสารหรือพัสดุภัณฑ์ไปยังประเทศสิงคโปร์ สามารถติดต่อใช้บริการขนส่งสุดสะดวกในราคาประหยัดจาก SME SHIPPING ได้ที่หมายเลข 02-105-7777 นะคะ

อ้างอิงข้อมูลจาก: สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์