กลยุทธ์ทำตลาดเฟอร์นิเจอร์ในญี่ปุ่น

ระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา ญี่ปุ่นได้นำเข้าเฟอร์นิเจอร์ไม้จากอาเซียนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ส่วนใหญ่นำเข้าจากไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม เนื่องจากมีคุณภาพคงที่และราคาถูก ตลอดจนสามารถแข่งขันกับเฟอร์นิเจอร์จากจีนในเรื่องของความแตกต่างที่ไม่ใช่ราคาได้ เช่น ดีไซน์ที่มีความอ่อนไหว และคุณภาพ

ทั้งนี้ผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่นิยมเฟอร์นิเจอร์แบบสมัยใหม่ที่มีความเรียบง่าย ขนาดกะทัดรัดเนื่องจากขนาดพื้นที่อยู่อาศัยมีจำกัด มีประโยชน์ในการใช้สอบสูง คุณภาพดี ประณีต และไม่ค่อยเปลี่ยนสไตล์บ่อยมากนัก โดยเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ผสมผสานระหว่างสไตล์ตะวันตกและชนบทของญี่ปุ่นเริ่มกลายมาเป็นแกนหลัก ตลอดจนข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ภายในบ้าน ซึ่งไม้ที่ได้รับความนิยมคือ  ไม้ยางพารา เพราะมีราคาถูก สวยงาม และง่ายต่อการตกแต่ง

ปัจจุบัน ไทยมีความได้เปรียบเรื่องวัตถุดิบไม้ยางพารา เนื่องจากได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ในตลาดญี่ปุ่น ประกอบกับไม้ยางพาราของไทยมีคุณภาพดีกว่าไม้ยางพาราจากอินโดนีเซียและมาเลเซีย แต่ส่วนใหญ่ยังเป็นในรูปแบบ OEM คือการรับจ้างผลิตแบบไม่มีแบรนด์ของตนเอง ซึ่งระบบการผลิตมีคุณภาพดีเป็นที่ไว้วางใจของผู้นำเข้าญี่ปุ่นและรักษาเวลาในการส่งมอบที่มีความน่าเชื่อถือดีกว่าจีน ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มของตลาดญี่ปุ่นที่ต้องการเฟอร์นิเจอร์ราคาถูกแต่มีการผสมผสานระหว่างสีและการออกแบบขณะที่ความต้องการเฟอร์นิเจอร์ราคาปานกลางที่ไม่ค่อยมีลักษณะเด่นจะมีแนวโน้มลดลง

ดังนั้นการจะเจาะตลาดญี่ปุ่นให้ได้จึงควรเน้นที่การควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐานเป็นอย่างแรก เช่น มีการเย็บที่ประณีต เรียบร้อย ชิ้นส่วนที่ประกอบเข้ากันได้ดี สีของพื้นวัสดุต้องเท่ากัน ไม่มีรอยขีดข่วน ต้องควบคุมการอบไม้ไม่ให้เนื้อไม้เกิดการแตกหรือบิด นอกจากนี้ยังต้องพัฒนาการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นดังที่กล่าวมาแล้ว และไม่ควรมองข้ามตลาดเฟอร์นิเจอร์สำหรับผู้สูงวัย เนื่องจากญี่ปุ่นก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยอาจมองหาลู่ทางในการร่วมทุนกับบริษัทเฟอร์นิเจอร์ญี่ปุ่น เพื่อตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทย แต่ใช้เทคโนโลยีการผลิต การวางกลยุทธ์ การกระจายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพของทางญี่ปุ่น นั่นเองค่ะ

สำหรับท่านที่ต้องการส่งเฟอร์นิเจอร์ หรือเอกสารและพัสดุภัณฑ์ต่าง ๆ ไปยังประเทศญี่ปุ่น สามารถติดต่อรับคำปรึกษาด้านการขนส่งจากทีมงานของเราได้ที่หมายเลข 02-105-7777 นะคะ SME SHIPPING ยินดีให้บริการค่ะ

อ้างอิงข้อมูลจาก: สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว