โอกาสส่งออกสินค้าไทย ไปประเทศเม็กซิโก

ในปีที่ผ่านมาเม็กซิโกเป็นตลาดส่งออกลำดับที่ 22 ของไทย ขณะที่เม็กซิโกนำเข้าสินค้าจากไทยมากเป็นอันดับที่ 9 ในอัตรา 1.3% จากสินค้านำเข้าทั้งหมด โดยไทยเป็นอันดับ 2 ในกลุ่มประเทศอาเซียน  รองจากมาเลเซีย 

ทั้งนี้สินค้าหลักที่เม็กซิโกนำเข้าจากไทย  คือ หมวดสินค้าอุตสาหกรรม ซึ่งได้แก่ เครื่องจักรกลไฟฟ้า เครื่องมือทั่วไป ยางพารา อุปกรณ์การแพทย์ ผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์จากเหล็กและเหล็กกล้า สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ของเล่นและอุปกรณ์การกีฬา แก้ว รองเท้า และชิ้นส่วนรถยนต์ ส่วนสินค้าหลักที่เม็กซิโกส่งออกมาไทย ได้แก่ เครื่องจักรกล ชิ้นส่วนรถยนต์ เหล็กและเหล็กกล้า ผลิตภัณฑ์เคมี เครื่องจักรกลไฟฟ้า อลูมิเนียม ทองแดง กระดาษ ปลาและอาหารทะเล และยารักษาโรค

จากตัวเลขมูลค่าการส่งออกและความสัมพันธ์ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าแม้ไทยและเม็กซิโกจะตั้งอยู่ห่างไกลกัน แต่ก็มีตัวเลขทางการค้าระหว่างกันที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน เนื่องจากทั้งไทยและเม็กซิโกต่างก็เป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของโลก และอุตสาหกรรมรถยนต์ของเม็กซิโกก็มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว  เม็กซิโกจึงเป็นอีกหนึ่งตลาดที่น่าสนใจสำหรับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ของไทย โดยสินค้าที่เม็กซิโกยังขาดแคลน และจำเป็นต้องนำเข้า ได้แก่ ชุดเกียร์  โครงรถยนต์ ระบบความปลอดภัย หัวฉีด เซนเซอร์ แผงควบคุม เครื่องยนต์เชื้อเพลิง และลูกสูบ นอกจากนี้ เม็กซิโกยังต้องการการลงทุนในกระบวนการผลิต เช่น โรงงานประทับตรา โรงหล่อ โรงงานตีเหล็ก และโรงงานเครื่องจักรกล เป็นต้น

อุตสาหกรรมที่นักลงทุนชาวไทยน่าจะมีโอกาสทางการค้าการลงทุนที่ประเทศเม็กซิโก ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ อาหารแปรรูป เคมีภัณฑ์ เวชกรรม โลจิสติกส์ ซอฟท์แวร์ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และการท่องเที่ยวและบริการ นอกจากนี้อาหารไทย และการนวดไทยยังได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นในหมู่ชาวเม็กซิกัน ทว่าปัจจุบันมีร้านอาหารไทยที่ดำเนินการโดยคนไทยยังมีไม่ถึง 10 ร้านทั่วทั้งเม็กซิโก เช่นเดียวกับบริการนวดไทยหรือสปาไทยที่มีให้บริการเพียงไม่กี่แห่ง จึงเป็นโอกาสดีสำหรับผู้ประกอบการไทยที่จะลงทุนทางด้านนี้ในประเทศเม็กซิโกค่ะ

สำหรับท่านที่ต้องการส่งสินค้าไปยังเม็กซิโกหรือประเทศอื่น ๆ สามารถสอบถามและใช้บริการขนส่งราคาประหยัดจาก SME SHIPPING โดยสามารถติดต่อผ่าน 3 ช่องทางหลักดังต่อไปนี้ค่ะ

โทร : 02-105-7777

Line : @shipping

เว็บไซต์ : www.smeshipping.com

อ้างอิงข้อมูลจาก: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ