โอกาสทองของสินค้าไทยในคิวบา

     5.22 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 187.92 ล้านบาท) คือมูลค่าสินค้าไทยที่ส่งออกไปคิวบาในปี 2559โดยสินค้าปลาปรุงแต่งส่งออกมากที่สุดเป็นมูลค่าถึง 2.91 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รองลงมา ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ, บรรจุภัณฑ์, ตู้เย็น, ยางนอกชนิดอัดลม และบูลโดเซอร์ ตามลำดับ

    คิวบามีนโยบายปฏิรูปทางเศรษฐกิจเพื่อรองรับการขยายตัวของประเทศ ส่งผลให้ความต้องการนำเข้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมสูงขึ้น จึงเป็นโอกาสทองสำหรับสินค้าและบริการของไทยในตลาดคิวบา โดยสามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

  1. กลุ่มสินค้าเกษตร ได้แก่  ข้าว ( คิวบามีความต้องการบริโภคข้าวประมาณ 9 แสนตันในแต่ละปี แต่สามารถผลิตได้เองเพียง 4.5 แสนตันเท่านั้น ) , ข้าวโพดสำหรับเป็นอาหารสัตว์, ถั่ว, ผลิตภัณฑ์ถั่วเหลือง, เนื้อไก่ ,เนื้อหมู, เนื้อวัว และผลิตภัณฑ์จากนม
  2. กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ น้ำมันปิโตรเลียม, ปุ๋ยและยาฆ่าแมลง, เครื่องจักรสำหรับการก่อสร้าง, เครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ได้แก่ รถขุดตัก, รถเกลี่ยดิน, และ รถตักเทหน้า เป็นต้น, เครื่องจักรสำหรับการเกษตร, วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง เช่น เหล็ก สีทาบ้าน ชอล์ก กาว และอุปกรณ์เดินระบบไฟฟ้า, อุปกรณ์สำหรับระบบการสื่อสาร, อุปกรณ์เละเครื่องมือแพทย์ และชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์
  3. กลุ่มบริการ ได้แก่ บริการด้านท่องเที่ยว, บริการด้านการเงิน, บริการด้านการติดต่อสื่อสาร เพื่อรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้คิวบาต้องพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจโรงแรมที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน

      ผู้ประกอบการที่ต้องการส่งสินค้าไปคิวบาหรือประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก สามารถรับคำปรึกษาด้านการขนส่งในราคาคุ้มค่า ประหยัดสูงสุดกว่า 50% พร้อมบริการเสริมที่ให้ทุกการขนส่งเป็นเรื่องง่าย ได้ทาง

 โทร: 02-105-7777 (วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 8.00-19.00 น.)

Line: @shipping

เว็บไซต์ : www.smeshipping.com

อ้างอิงข้อมูลจาก: สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองไมอามี ประเทศสหรัฐอเมริกา