ท่าเรือประจวบเดินหน้านโยบายเชิงรุก ดันโลจิสติกส์ขยายตัว

'ท่าเรือประจวบ' เดินหน้านโยบายเชิงรุก ดันโลจิสติกส์ขยายตัว

     เรื่องราวดีๆ จากการขนส่งทางเรือที่นับว่ามีศักยภาพด้านการขนส่งที่รอบรับการขยายตัวภายในประเทศที่น่าสนใจ นั่นคือ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด หรือ PPC ที่สามารถรองรับความต้องการการขนถ่าย การขนส่งที่เต็มรูปแบบ พร้อมเปิดตัวให้กับผู้ใช้บริการ รวมถึงบุคคลภายนอกได้รู้จักบริษัทมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถเข้ามาใช้บริการการขนส่งทุกรูปแบบอย่างครบวงจร โดยการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นในปี 2558 ถือเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้เกิดการเชื่อมโยงการค้าการลงทุน โดยเฉพาะในแง่ของการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ซึ่งเป็นเครื่องมือในการดำเนินธุรกิจต่อการบริการรูปแบบดังกล่าว

     นายถาวร คณานับ กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด หรือ PPC กล่าวไว้ในงาน TILOG 2013 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา ว่า ท่าเรือประจวบ เป็นธุรกิจให้บริการท่าเรือพาณิชย์เอกชนที่เล็งเห็นความสำคัญด้านการขนส่ง และด้านการบริการที่ครบวงจรและสามารถแข่งขันกับลูกค้าอื่นๆได้
“เปิดดำเนินการและให้บริการแก่องค์กรภายนอกโดยการนำเรือเข้ามาเทียบท่าและขนถ่ายสินค้าทุกประเภท โดยการออกงาน TILOG 2013 นี้ เพื่อแสดงถึงศักยภาพและความพร้อมของความเป็นท่าเรือสากล ในการให้บริการด้านต่างๆ รองรับเรือเดินทะเลระหว่างประเทศที่กินน้ำลึก และเรือเดินชายฝั่งที่เชื่อมต่อการขนถ่ายสินค้าภายในอ่าวไทยอีกทั้งปัจจุบันผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ยังมี”

     ท่าเรือประจวบเปิดให้กับผู้ต้องการใช้บริการ ทั้งเรื่องท่าเทียบเรือการฝากเก็บสินค้า การขนถ่าย และขนส่งสินค้าประเภทต่างๆ โดยบริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด หรือ PPC ถือเป็นบริษัทในเครือของเอสเอสไอ ด้วยเงินลงทุนกว่า 14,000 ล้านบาท หรือประมาณ 55 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ท่าเรือพาณิชย์สากลของ PPC ถือเป็นท่าเรือที่มีร่องน้ำลึกที่สุดในประเทศไทย ให้บริการท่าเรือน้ำลึกเอกชน ซึ่งประกอบด้วยท่าเทียบเรือ 2 ท่า โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการให้บริการขนถ่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เหล็กของโครงการต่างๆ ที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นอกจากนี้ ยังให้บริการขนถ่ายสินค้าสำหรับเรือเดินทะเลและบริการท่าเรือแก่บุคคลภายนอกด้วย

----------------------------