ภาษีนำเข้าประเทศการ์ตา

ส่งของไปประเทศการ์ตา (Qatar)


ภาษีและอากรขาเข้าสำหรับส่งของเข้าไปประเทศการ์ตา

 

ภาพรวม

เมื่อส่งของไปประเทศการ์ตา ผู้รับจำเป็นต้องชำระภาษีอากรขาเข้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์  
วิธีการประเมินคำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) คือการชำระอากรและภาษีคำนวณจากมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวนซึ่งรวมค่าสินค้า, ค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (Cost, Insurance & Freight) ไม่มีการเรียกเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพิ่มสำหรับสินค้านำเข้าภาษีขายประเทศการ์ตา

การส่งของไปประเทศการ์ตาจะไม่มีการเรียกเก็บภาษีขาย

 


ภาษีอากรขั้นต่ำประเทศการ์ตา

ไม่มีภาษีอากรขั้นต่ำในการ์ตาเพราะฉะนั้นการส่งของไปประเทศการ์ตาทุกชนิดจะต้องชำระภาษีอากรโดยไม่คำนึงถึงมูลค่าของสินค้า
 


ภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากรประเทศการ์ตา

การส่งของไปประเทศการ์ตา จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีอากรอื่นๆ เพิ่ม

 

 

สถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรประเทศการ์ตา

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมศุลกากรการ์ตา เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งของเข้าไปประเทศการ์ตา

เริ่มต้นส่งสินค้ากับเราง่ายๆ

กับเราในราคาที่ประหยัดกว่ารับข้อเสนอพิเศษทันที

ส่งด่วน