ภาษีนำเข้าประเทศซาอุดิอาระเบีย

ส่งของไปประเทศซาอุดิอาระเบีย  (Saudi Arabia)

 

ภาษีและอากรขาเข้าสำหรับส่งของไปประเทศซาอุดิอาระเบีย

 

ภาพรวม

เมื่อส่งของไปประเทศซาอุดิอาระเบีย ผู้รับจำเป็นต้องชำระภาษีอากรขาเข้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์ วิธีการประเมินคำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) คือการชำระอากรและภาษีคำนวณจากมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวนซึ่งรวมค่าสินค้า, ค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (Cost, Insurance & Freight) ไม่มีการเรียกเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพิ่มสำหรับสินค้านำเข้า
 


อัตราภาษีอากรประเทศซาอุดิอาระเบีย

ประเทศซาอุดิอาระเบีย คิดอัตราภาษีอากรแบบผันแปรอยู่ในอัตราระหว่าง 0% ถึง 50%, โดยมีอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 4.58%
การส่งของไปประเทศซาอุดิอาระเบียบางชนิดสามารถนำเข้าโดยไม่ต้องเสียภาษีอากร (ตัวอย่างเช่นหนังสือ, เครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอิเล็คทรอนิกส์อื่นๆ)
 


ภาษีขายประเทศซาอุดิอาระเบีย

การส่งของไปประเทศซาอุดิอาระเบียไม่มีการเรียกเก็บภาษีขายในซาอุดิอาระเบีย
 


ภาษีอากรขั้นต่ำประเทศซาอุดิอาระเบีย

ไม่มีภาษีอากรขั้นต่ำในซาอุดิอาระเบีย  เพราะฉะนั้นการส่งของไปประเทศซาอุดิอาระเบียจะต้องชำระภาษีอากรโดยไม่คำนึงถึงมูลค่าของสินค้า
 


ภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากรประเทศซาอุดิอาระเบีย

การส่งของไปประเทศซาอุดิอาระเบีย จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีอากรอื่นๆ เพิ่ม

 

 

สถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรประเทศซาอุดิอาระเบีย

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมศุลกากรซาอุดิอาระเบีย เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งของเข้าไปประเทศซาอุดิอาระเบีย

 

 

วิธีส่งของไปประเทศซาอุดิอาระเบีย

การส่งของไปประเทศซาอุดิอาระเบีย  SME SHIPPING ให้บริการส่งเอกสาร และ พัสดุ ผ่าน DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, TNT EXPRESS, Global Mail, และบริการส่งทางเรือระหว่างประเทศ

เริ่มต้นส่งสินค้ากับเราง่ายๆ

กับเราในราคาที่ประหยัดกว่ารับข้อเสนอพิเศษทันที

ส่งด่วน