ภาษีนำเข้าประเทศสวิสเซอร์แลนด์

ส่งของไปประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (Switzerland)

 

ภาษีและอากรขาเข้าสำหรับส่งของเข้าไปประเทศสวิสเซอร์แลนด์

 

ภาพรวม

เมื่อส่งของไปประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ผู้รับจำเป็นต้องชำระภาษีอากรขาเข้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์ อากรขาเข้าเรียกเก็บโดยใช้ฐานการคำนวณของน้ำหนัก, คุณสมบัติพิเศษโดยเฉพาะของสินค้านำเข้า นอกเหนือจากค่าอากรนำเข้า ยังมีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) โดยคำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) คือคำนวณจากมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวนบวกค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (Cost, Insurance & Freight) บวกอากร (ถ้ามี)  และสินค้าเฉพาะเจาะจงบางชนิดจะต้องเสียภาษีสรรพสามิต

 


อัตราภาษีอากรประเทศสวิสเซอร์แลนด์

ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ คิดอัตราภาษีอากรแบบผันแปรไปตามน้ำหนักหรือสินค้า ตัวอย่างเช่น รองเท้ากีฬาจะเสียอากรที่อัตรา CHF206 ต่อ 100 กิโลกรัม, ชุดแต่งกายชนิดผ้าฝ้ายเรียกเก็บในอัตรา CHF171.00 ต่อ 100 กิโลกรัม 
การส่งของไปประเทศสวิสเซอร์แลนด์ บางชนิดสามารถนำเข้าโดยไม่ต้องเสียภาษีอากร (ตัวอย่างเช่นหนังสือ, เครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอิเล็คทรอนิกส์อื่นๆ)

 

 

ภาษีมูลค่าเพิ่มประเทศสวิสเซอร์แลนด์

การส่งของไปประเทศสวิสเซอร์แลนด์ จะถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ 8% ของยอดรวมตามราคาซีไอเอฟ (CIF ) บวกอากร (ถ้ามี)  สินค้าจำเป็นบางชนิดอย่างเช่นของกิน จะเรียกเก็บในอัตราที่ลดลงคือ 2.5%

 

 

ภาษีอากรขั้นต่ำประเทศสวิสเซอร์แลนด์

สวิสเซอร์แลนด์มีการเรียกเก็บภาษีอากรขั้นต่ำ แต่จะงดเก็บอากรและภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีดังนี้

การส่งของไปประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ที่มียอดรวมของไม่เกิน CHF5 จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีอากร (Duty)

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ไม่มีการเรียกเก็บ ในกรณียอดรวมของภาษีมูลค่าเพิ่มไม่เกิน CHF5
 


ภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากรประเทศสวิสเซอร์แลนด์

การส่งของไปประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ประเภทยาสูบและแอลกอฮอล์ จะถูกเรียกเก็บภาษีสรรพสามิต (Excise Duty)

 

 

สถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรประเทศสวิสเซอร์แลนด์

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กรมศุลกากรสวิสเซอร์แลนด์ เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งของไปประเทศสวิสเซอร์แลนด์

 

 

วิธีส่งของไปประเทศสวิสเซอร์แลนด์

การส่งของไปประเทศสวิสเซอร์แลนด์  SME SHIPPING ให้บริการส่งเอกสาร และ พัสดุ ผ่าน DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, TNT EXPRESS, Global Mail, และบริการส่งทางเรือระหว่างประเทศ

เริ่มต้นส่งสินค้ากับเราง่ายๆ

กับเราในราคาที่ประหยัดกว่ารับข้อเสนอพิเศษทันที

ส่งด่วน