ภาษีนำเข้าประเทศโอมาน

ส่งของไปประเทศโอมาน (Oman)


ภาษีและอากรขาเข้าสำหรับส่งของเข้าไปประเทศโอมาน

 

ภาพรวม

เมื่อส่งของไปประเทศโอมาน ผู้รับจำเป็นต้องชำระภาษีอากรขาเข้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์  
วิธีการประเมินคำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) คือการชำระอากรและภาษีคำนวณจากมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวนซึ่งรวมค่าสินค้า, ค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (Cost, Insurance & Freight) ไม่มีการเรียกเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพิ่มสำหรับสินค้านำเข้า
 


ภาษีขายประเทศโอมาน

การส่งของไปประเทศโอมาน จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีขาย

 


ภาษีอากรขั้นต่ำประเทศโอมาน

ไม่มีภาษีอากรขั้นต่ำในโอมานเพราะฉะนั้นการส่งของไปประเทศโอมานทุกชนิดจะต้องชำระภาษีอากรโดยไม่คำนึงถึงมูลค่าของสินค้า
 


ภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากรประเทศโอมาน

การส่งของไปประเทศโอมานจะไม่มีการเรียกเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพิ่ม
 


สถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรประเทศโอมาน

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมศุลกากรโอมาน เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งของเข้าไปประเทศโอมาน

 

 

วิธีส่งของไปประเทศโอมาน

การส่งของไปประเทศโอมาน  SME SHIPPING ให้บริการส่งเอกสาร และ พัสดุ ผ่าน DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, TNT EXPRESS, Global Mail, และบริการส่งทางเรือระหว่างประเทศ

เริ่มต้นส่งสินค้ากับเราง่ายๆ

กับเราในราคาที่ประหยัดกว่ารับข้อเสนอพิเศษทันที

ส่งด่วน