We deliver convenience
02-105-7777
บริการส่งสินค้าไปต่างประเทศ
 • หน้าแรก
 • โปรโมชั่น
 • บริการ
 • ส่งทันที
 • สถานะการส่ง

FAQ คำถามที่พบบ่อย

1. Q: หากต้องการส่งสินค้าควรเริ่มจากอะไร ? 

    A: เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบ ลูกค้าควรมีข้อมูลเบื้องต้นเพื่อแจ้ง    ฝ่ายบริการลูกค้า ดังนี้

 1. ชื่อและนามสกุลของผู้รับปลายทาง
 2. หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับปลายทาง
 3. รหัสไปรษณีย์ของเมืองปลายทาง
 4. รายละเอียดของพัสดุหรือซองเอกสาร เพื่อใช้ในการตรวจสอบเบื้องต้น 
  เช่น ของภายในเป็นอะไร ขนาดสัดส่วน น้ำหนัก เป็นต้น


2. Q: ในการขนส่งแต่ละครั้งนั้น จะใช้เวลากี่วัน ?

    A: ขึ้นกับบริการที่ลูกค้าเลือกใช้ และประเทศปลายทาง ตัวอย่างเช่น

 1. หากใช้บริการ SME EXPRESS WORLD จะใช้ระยะเวลาในการขนส่ง 3-5 วันทำการ
 2. หากใช้บริการ SME GLOBAL MAIL จะใช้ระยะเวลาในการขนส่ง 7-20 วันทำการ


3. Q: SME SHIPPING มีบริการรับ-ส่งสินค้าถึงที่หรือไม่?

     A: SME SHIPPING มีบริการรับเอกสารและพัสดุภัณฑ์ถึงหน้าประตูบ้านท่าน และส่งมอบให้ถึงมือผู้รับ     ปลายทางได้ทั่วโลก (Door to Door Service)


4. Q: ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ?

    A: SME SHIPPING จะใช้น้ำหนักพัสดุเปรียบเทียบกับปริมาตรกล่อง ถ้าน้ำหนักพัสดุมากกว่าปริมาตร  กล่องก็ใช้น้ำหนักของพัสดุเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคา แต่ถ้าหากปริมาตรกล่องมากกว่าน้ำหนักพัสดุ ก็จะคำนวณราคาจากปริมาตรกล่องแทน

 


5. Q: มีบริการแพ็คสินค้าให้ไหม?

    A: SME Shipping มีบริการเสริมรับแพ็คสินค้าให้ลูกค้าตามความต้องการ เพื่อถนอมสินค้าระหว่างการขนส่ง นอกจากนี้ยังอำนวยความสะดวกด้านเอกสารในการขนส่งอีกด้วย


6. Q: กรณีที่ต้องการตรวจสอบสถานะของสินค้าด้วยหมายเลข Tracking สามารถ ทำได้อย่างไร?

     A: ท่านสามารถตรวจสอบสถานะของสินค้าได้จากหมายเลข Tracking โดยตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ www.smeshipping.com


7. Q: สินค้าประเภทใดบ้างที่ใช้เอกสารแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม เมื่อส่งไปต่างประเทศ ?

    A: สินค้าที่ต้องใช้เอกสารแสดงรายละเอียดเพิ่มเติม มีดังนี้ค่ะ

 1. สินค้าที่เป็นอาหาร ยา และเครื่องสำอางค์บางชนิด
 2. สารเคมี หรือสารเติมเติมที่มีส่วนผสมของสารเคมีบางชนิด
 3. เสื้อผ้าที่ขนส่งไปยังประเทศโซนยุโรป จะต้องแนบเอกสารCO
  (Certificate of Origin)ชนิดเอกสารTextile ประกอบด้วยค่ะ


8. Q: เพราะเหตุใดสินค้าจึงถูกตีกลับ ?

     A: สาเหตุที่สินค้าถูกส่งคืน อาจมาจากเหตุผลต่างๆ ดังนี้ค่ะ

 1. ข้อมูลที่อยู่ปลายทางไม่ถูกต้อง หมายเลขโทรศัพท์ไม่ชัดเจน เป็นเหตุให้
  เจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดต่อผู้รับได้
 2. กรณีที่ลูกค้ายืนยันส่งสินค้าไปยังประเทศที่มีกฎห้ามนำเข้าสินค้าชนิดนั้นๆ
 3. กรณีผู้รับปลายทางปฏิเสธการรับสินค้า


9. Q: สินค้าหรือสิ่งของประเภทใดที่ไม่รับบริการส่งออก?

     A: เนื่องจากข้อกำหนดในการส่งของไปยังหลากหลายประเทศปลายทาง ทางบริษัท SME SHIPPING จึงขอสงวนในการให้บริการส่งออกสินค้าดังต่อไปนี้ค่ะ

 1. อาวุธทุกชนิด มีด และของมีคม
 2. วัตถุไวไฟ
 3. ยาบางชนิด
 4. อาหารสด
 5. ธนบัตร
 6. พืชและสิ่งมีชีวิตทุกชนิด


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับบริษัท
บริการส่งเอกสารด่วนไปต่างประเทศ
บริการส่งพัสดุด่วนไปต่างประเทศ
บริการส่งไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
บริการส่งทางรถไปต่างประเทศ
บริการส่งทางเรือไปต่างประเทศ
ข้อมูลและเอกสารสำหรับการส่งออก
ทำไมต้อง SME SHIPPING
FAQ คำถามที่พบบ่อย

บริษัท เอสเอ็มอี ชิปปิ้ง จำกัด (SME SHIPPING CO., LTD.)
ผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งพัสดุภัณฑ์และเอกสารไปทั่วทุก
มุมโลก ผ่านบริษัทขนส่งชั้นนำ อาทิ DHL EXPRESS, FEDEX
EXPRESS และ TNT EXPRESS
46-48 ซอยรัชดาภิเษก 16 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ 10600
Contact Center: 02-105-7777
Hotline: 08-8870-8880
E-MAIL: cs@smeshipping.com
Website: www.smeshipping.com
TOP ^